SẢN PHẨM

Phú Nông phấn đấu trở thành nhà phân phối, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong ngành Nông Dược; Giống cây trồng và dịch vụ kỹ thuật cây trồng; dịch vụ Khử trùng và Kiểm soát sinh vật gây hại uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc điều hòa sinh trưởng

Nhãn hiệu:Zuron 150WP

Liên hệ

Thành phần

– Hoạt chất: Paclobutrazol 150 g/kg.
– Phụ gia, chất mang vừa đủ 1kg.

Đặc hiệu

Kích thích sinh trưởng.

Quy cách

– Gói 100g (Thùng 100 gói).

– Gói 1kg (Thùng 10 gói).

Zuron 150WP là thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng. Thuốc được nội hấp qua rễ và di chuyển lên thân, cành, lá cây trồng ức chế sự tổng hợp Gibberellin. Thuốc làm giảm chiều cao cây khi lúa trổ hoàn toàn, không gây đổ ngã. Thuốc còn làm tăng số bông lúa/m2, tăng số hạt/bông, tăng tỷ lệ hạt chắc và tăng năng suất thu hoạch.

Hướng dẫn sử dụng

ĐỐI TƯỢNG

CÔNG DỤNG

LIỀU LƯỢNG

Lúa

Điều hòa sinh trưởng

500 g/ha
(20 g/16 lít nước)

Chú ý

Lượng nước phun 400 lít/ha.

Phun 2 lần:

– Lần 1: Vào giai đoạn lúa 20 ngày sau sạ.

– Lần 2: Vào giai đoạn lúa 30 ngày sau sạ.

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây rau màu

Cây rau màu

Cây rau màu

Cây rau ngót

Cây rau màu

Cây rau màu

Vegetable plants

Vegetable plants