SẢN PHẨM

Phú Nông nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc trừ bệnh

Nhãn hiệu:Trobin Plus 400SC

Liên hệ

Thành phần

– Hoạt chất: Azoxystrobin 200 g/l.
– Hoạt chất: Fenoxanil 200 g/l.
– Dung môi và phụ gia vừa đủ 1 lít.

Đặc hiệu

Đạo ôn hại lúa

Quy cách

– Chai 240 ml (Thùng 40 chai).

Trobin Plus 400SC là hỗn hợp thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc, nội hấp (lưu dẫn). Thuốc sử dụng để phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại cây lúa, không gây ngộ độc cây lúa theo liều lượng khuyến cáo.

Hướng dẫn sử dụng

CÂY TRỒNG

SINH VẬT GÂY HẠI

LIỀU LƯỢNG

Lúa

Đạo ôn (lá, cổ bông)

500 ml/ha
(16 ml/16 lít nước)

Chú ý

Lượng nước phun 500 lít/ha đối với lúa. Phun ướt đều cây lúa khi thấy bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 – 10%. Lắc đều chai thuốc trước khi sử dụng.