SẢN PHẨM

Phú Nông nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Thuốc trừ bệnh

Nhãn hiệu:Conabin 750WG

Liên hệ

Thành phần

– Hoạt chất: Trifloxystrobin 250 g/kg.
– Hoạt chất: Tebuconazole 500 g/kg.
– Chất mang, phụ gia vừa đủ 1 kg.

Đặc hiệu

Đạo ôn lúa; Rỉ sắt cà phê

Quy cách

– Gói 6 g (Thùng 600 gói).
– Gói 12 g (Thùng 400 gói).

Conabin 750WG là hỗn hợp thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp (lưu dẫn). Thuốc phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh rỉ sắt hại cà phê, không gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng

CÂY TRỒNG

SINH VẬT GÂY HẠI

LIỀU LƯỢNG

Lúa

Đạo ôn

120 g/ha
(3,84 g/16 lít nước)

Cà phê

Rỉ sắt

0,03%
(4,8 g/16 lít nước)

Chú ý

Trên cây lúa lượng nước phun 500 lít/ha (tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%). Trên cây cà phê, phun ướt đều tán lá cây khi xuất hiện bệnh (tỷ lệ 5%).

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây lúa

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

Cây ăn trái

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu

cây râu màu