SẢN PHẨM

Phú Nông nỗ lực để trở thành nhà phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông dược; Giống cây trồng và các dịch vụ kỹ thuật cây trồng; các dịch vụ Khử Trùng và Kiểm soát dịch hại có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Chia sẻ kỹ thuật

Phú Nông kết nối – Nuxim Super quản lý lúa cỏ

Thuốc trừ cỏ không chọn lọc Nuxim Super 20 SL với thành phần hoạt chất Glufosinate – ammonium có tác động nhanh, lưu dẫn diệt trừ cỏ, lúa cỏ, lúa rài (lúa nền). Để diệt trừ cỏ, lúa cỏ, lúa rài (lúa nền) hiệu quả, sau khi thu hoạch bà con bơm nước vô ruộng…