TIN TỨC - MEDIA VN

Phú Nông phấn đấu trở thành nhà phân phối, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong ngành Nông Dược; Giống cây trồng và dịch vụ kỹ thuật cây trồng; Dịch vụ Khử trùng và Kiểm soát sinh vật gây hại uy tín hàng đầu Việt Nam.

Quản lý cỏ dại đầu vụ bằng bộ đôi 𝗠𝗜𝗖𝗘𝗢 𝟲𝟮𝟬𝗘𝗖 và 𝗕𝗨𝗧𝗔𝗣𝗥𝗢 𝟱𝟱𝟬𝗘𝗖