Fanmax 350SC – Diệt Sâu Tức Khắc

Kết quả sử dụng sản phẩm Fanmax 350SC
– Để ngăn ngừa dịch sâu cuốn lá hại lúa. Công ty TNHH Phú Nông đã cho ra đời 1 sản phẩm mới đặc trị Sâu Cuốn Lá hại lúa.
– Hình ảnh bà con nông dân đã sử dụng sản phẩm Fanmax 350SC sau 3 – 5 ngày phun thuốc.

– Ngoài ra khi mua sản phẩm Fanmax 350SC từ nay đến hết ngày 29/02/2020 bà con nông dân còn có cơ hội trúng ngày hàng giải thưởng có giá trị từ Công ty TNHH Phú Nông.
– Fanmax 350SC – Diệt sâu tức khắc
Phú Nông – Mang đến sự khác biệt