Trobin Plus 400SC

Thành phần


Hoạt chất: Azoxystrobin 200 g/lít
Hoạt chất: Fenoxanil 200 g/lít
Dung môi và phụ gia vừa đủ 1000 g/lít

Đặc hiệu


Đạo ôn hại lúa

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Trobin Plus 400SC là hỗn hợp thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc, nội hấp (lưu dẫn). Thuốc sử dụng để phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại cây lúa, không gây ngộ độc cây lúa theo liều lượng khuyến cáo.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Đạo ôn (lá, cổ bông) 500 ml/ha (16 ml/16 lít nước)

Chú ý: Lượng nước phun 500 lít/ha đối với lúa. Phun ướt đều cây lúa khi thấy bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 – 10%.


Thời gian cách ly: 14 ngày.