NuximSuper 20SL

Thành phần


Hoạt chất Glufosinate - ammonium 200g/l
Dung môi và phụ gia vừa đủ 1 lít

Đặc hiệu


Diệt trừ cỏ dại

Quy cách


Chai: 01 lít

Chi tiết sản phẩm

NuximSuper 20SL là thuốc trừ cỏ hạu nảy mầm không chọn lọc. Thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp (lưu dẫn), diệt trừ các loại cỏ hòa thảo, cỏ năn lác, cỏ lá rộng. Thuốc ít độc đối với cá, ong, thiên địch.

 

Cây trồng Đối tượng phòng trừ Liều lượng
Cao Su Cỏ dại 2 – 2,5 lít/ha
(80 – 100 ml/16 lít nước)
Ngô (Bắp) 2,5 lít/ha
(100 ml/16 lít nước)

Lượng nước thuốc phun 400 lít/ha
Cao Su: Thuốc phun một lần ướt đều cây cỏ lúc cỏ đang phát triển, chiều cao khoảng 20cm
Ngô (Bắp): Phun thuốc sau khi gieo hạt 10 ngày cỏ đang phát triển. Dùng phễu chụp khi phun để tránh thuốc dính vào thân, lá cây ngô (bắp). Trừ cỏ trước khi trồng cây hàng năm, phun thuốc trước khi làm đất ít nhất 03 ngày.

litsNuximSuper 20SL - Diệt Cỏ Tận Gốc