Lumina 200SC

Thành phần


Hoạt chất: Chlorfenapyr 100 g/lít
Hoạt chất: Fipronil 100 g/lít
Phụ gia và dung môi vừa đủ 1000 g/lít

Đặc hiệu


Sâu cuốn lá hại lúa

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Lumina 200SC là hỗn hợp thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác động vị độc và tiếp xúc. Thuốc được sử dụng diệt trừ sâu cuốn lá hại lúa.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Sâu cuốn lá 25 ml/25 lít nước

Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun khi thấy sâu non mới xuất hiện.Thuốc độc với thủy sinh, không sử dụng trong môi trường nuôi trồng thủy sản.


Thời gian cách lý: 14 ngày.