Conabin 750WG

Thành phần


Hoạt chất: Trifloxystrobin 250 g/kg
Hoạt chất: Tebuconazole 500 g/kg
Chất mang, phụ gia 250 g/kg

Đặc hiệu


Đạo ôn lúa
Rỉ sắt cà phê

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Conabin 750WG là hỗn hợp thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp (lưu dẫn). Thuốc phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh rỉ sắt hại cà phê, không gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Đạo ôn 120 g/ha (3,84 g/16 lít nước)
Cà phê Rỉ sắt 0,03% (4,8 g/16 lít nước)

Lượng nước phun 500 lít/ha trên lúa (tỷ lệ bệnh khoảng 5 – 10%). Trên cây cà phê, phun ướt đều tán cây khi thấy bệnh xuất hiện ( tỷ lệ bệnh khoảng 5%).


Thời gian cách ly: 07 ngày