Butapro 550EC

Thành phần


Hoạt chất: Butachlor 275 g/lít
Hoạt chất: Propanil 275 g/lít
Chất an toàn: Fenclorim 100g/lít
Dung môi, phụ gia vừa đủ 1000 g/lít

Đặc hiệu


Cỏ đuôi phụng
Cỏ lồng vực
Có chác
Cỏ lác

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Butapro 550EC là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm, có tác động nội hấp (lưu dẫn), diệt trừ các loài cỏ hòa bản, cói lác và lá rộng trong ruộng lúa.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ chác, cỏ lác, cỏ lá rộng 2,0 lít/ha (100 ml/16 lít nước)

Lượng nước phun 320 lít/ha. Phun thuốc vào giai đoạn lúa được 7 ngày sau sạ. Khi phun, ruộng phải đủ ẩm, sau phun 2 – 3 ngày, cho nước vào ruộng và giữ lại 3 – 5 ngày cho lúa phát triển. Sử dụng riêng rẽ, không nên hỗn hợp với các loại nông dược khác. Thuốc độc với thủy sinh, không sử dụng trong môi trường nuôi trồng thủy sản.


Thời gian cách ly: 14 ngày.