Anti-xo 200WP

Thành phần


Hoạt chất: Bismerthiazol 200 g/kg
Chất mang, phụ gia: 800 g/kg

Đặc hiệu


Bạc lá - Thối gốc lúa
Héo xanh trên ớt
Loét trên cam
Đốm lá cà chua

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Anti-xo 200WP
là thuốc trừ bệnh do vi khuẩn, có tác động nội hấp mạnh. Thuốc được dùng để phòng trừ bệnh bạc lá ( cháy bìa lá), thối gốc trên láu, bệnh héo xanh trên ớt; bệnh thối đen rễ trên bắp cải; bệnh đốm lá trên cà chua, đậu tương (đậu nành); bệnh loét trên cam do vi khuẩn.

 

CÂY TRỒNG ĐỒI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Bệnh thối gốc vi khuẩn 1,4 – 1,5 kg/ha (50 – 60 g/16 lít nước)
Bạc lá ( cháy bìa lá)
Ớt Héo xanh vi khuẩn 1,5 kg/ha ( 60 g/16 lít nước)
Bắp cải Thối đen vi khuẩn
Cà chua Đốm lá vi khuẩn
Dậu tương (đậu nành)
Cam Loét vi khuẩn 0,375% (60 g/16 lít nước)

Trên lúa, lượng nước phun 400 lít/ha; đối với bệnh bạc lá (cháy bìa lá) phun khi thấy bệnh xuất hiện; đối với bệnh thối gốc lúa phun khi thấy bệnh xuất hiện, tỉ lệ bệnh khoảng 8%; Trên cam phun ướt đều cây trồng; Trên ớt, bắp cải, cà chua, đậu tương, lượng nước phun 400 – 500 lít/ha; phun thuốc khi thấy tỉ lệ bệnh khoảng 4 – 7%, cần thiết phun lại lần 2 sau 5 – 7 ngày.


Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 07 ngày đối với lúa, không xác định đối với cam vì trừ bệnh trước giai đoạn đậu quả.